Leerjaar 1, Social Work, hogeschool Viaa - €15,49   Añadir al carrito

Lote

Leerjaar 1, Social Work, hogeschool Viaa

Alles aan samenvattingen, uitgewerkte toetsdoelen en hoorcolleges wat ik van leerjaar 1 heb. In deze bundel komen de volgende vakken voor: opvoeden in ontwikkeling, groepsdynamica, samenleven in Nederland, oriënteren en observeren, diversiteit, mens- zijn, referentiekader opbouwen, inleiding methodisch werken.

17 artículos

Samenvatting: Opvoeden in ontwikkeling toetsdoelen

(0)
€3,49

Een uitgebreide samenvatting van het vak opvoeden in ontwikkeling. In deze samenvatting zijn de toetsdoelen van hogeschool Viaa uitgewerkt. Het is veel leerstof maar minder werk dan alle boeken voor dit vak doornemen. Leer deze samenvatting grotendeels uit je hoofd en je kunt het tentamen maken.

Ver ejemplo

Samenvatting: Groepsdynamica toetsdoelen

(0)
€3,49

Een samenvatting van het vak groepsdynamica waarbij de leerdoelen van hogeschool Viaa zijn uitgewerkt. Leer deze samenvatting uit je hoofd en je kent de hoofdlijnen van je tentamen.

Ver ejemplo

Samenleven in Nederland hoorcolleges

(1)
€3,49

Alle hoorcolleges en een instructiecollege van het vak Samen-leven in Nederland, gegeven door hogeschool Viaa.

Ver ejemplo

Samenvatting: Samenleven in Nederland

(1)
€4,49

2x vendido

Een samenvatting van het vak Samen-leven in Nederland volgens de leerdoelen van hogeschool Viaa. Als je deze samenvatting goed leert ken je de hoofdlijnen van je tentamen.

Ver ejemplo

Samenvatting: Oriënteren en observeren hoorcolleges

(1)
€3,49

De hoorcolleges 1 tm 4 van het vak oriënteren en observeren, gegeven door hogeschool Viaa.

Ver ejemplo

Samenvatting: Oriënteren en observeren

(1)
€3,49

De toetsdoelen van het vak Oriënteren & observeren uitgewerkt zoals deze staan beschreven bij hogeschool Viaa.

Ver ejemplo

Diversiteit (korte samenvatting hoofdpunten)

(0)
€2,99

Een korte samenvatting van het vak Diversiteit met de hoofdlijnen. Alleen deze samenvatting is natuurlijk niet voldoende om het tentamen mee in te gaan maar hierin staat wel de belangrijkste informatie. Voor de uitgebreide samenvatting, zie mijn pagina.

Ver ejemplo

Samenvatting: Diversiteit (volgens de toetsdoelen)

(0)
€3,49

Een samenvatting van het vak Diversiteit volgens de toetsdoelen van hogeschool Viaa. Leer deze toetsdoelen goed uit je hoofd in combinatie met de hoorcolleges en je weet alles wat je zou moeten kennen om het tentamen goed voorbereid in te gaan!

Ver ejemplo

Samenvatting: Mens zijn- Alle leerdoelen van psychologie en filosofie

(3)
€3,99

1x vendido

In dit document (grotendeels handgeschreven, maar duidelijk leesbaar) staan alle leerdoelen uitgewerkt van Hogeschool Viaa. Met deze samenvatting heb je dan ook alle informatie die benodigd is om je tentamen te halen! (Eventueel ook in bundel te koop aangeboden met mijn aantekeningen van de hoorcol...

Ver ejemplo

Uitwerking/samenvatting van de leerdoelen een referentiekader opbouwen

(0)
€5,49

In deze samenvatting staan alle leerdoelen beschreven die werden aangedragen door hogeschool Viaa. Leer deze pagina's goed uit je hoofd en je kent het grootste gedeelte van het tentamen!

Ver ejemplo

inleiding methodisch werken hoorcolleges

(1)
€3,49

Alle hoorcolleges van het vak: Inleiding methodisch werken.

Ver ejemplo

diversiteit hoorcolleges

(0)
€3,49

2x vendido

Mijn notities van de hoorcolleges 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8. Deze aantekeningen zijn dus vrijwel compleet. In deze notities staan de hoofdlijnen van wat je moet kennen voor het tentamen.

Ver ejemplo

opvoeden in ontwikkeling hoorcolleges

(0)
€3,49

Mijn notities van de hoorcolleges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9. De hoofdlijnen voor het tentamen staan hier in.

Ver ejemplo

hoorcolleges groepsdynamica

(0)
€3,49

Mijn notities van de hoorcolleges 1, 2, 4, 5, 6

Ver ejemplo

Een referentiekader opbouwen, hoorcolleges

(0)
€3,49

Mijn aantekeningen van de hoorcolleges van een referentiekader opbouwen. In deze aantekeningen staan de hoorcolleges 1, 2, 4, 5, 6 genoteerd.

Ver ejemplo

hoorcolleges mens zijn

(0)
€3,49

De hoorcolleges van het vak mens zijn. Dit zijn mijn aantekeningen van de hoorcolleges. In deze aantekeningen staan van het deel psychologie: hoorcollege 1, 2, 3, 5, en 6 en van het deel filosofie hoorcollege 1.

Ver ejemplo

Samenvatting: uitwerking van de leerdoelen inleiding methodisch werken

(3)
€2,99

2x vendido

Deze samenvatting is opgebouwd met uitwerkingen van de leerdoelen zoals ze staan omschreven bij Hogeschool Viaa. De informatie is zo kort en duidelijk mogelijk beschreven.

Ver ejemplo
JoelleHessing

Los mejores resúmenes

Evita exámenes de recuperación y alcanza las mejores notas con los mejores resúmenes por módulo escritos por tus propios compañeros de estudios.

Evita exámenes de recuperación

Con resúmenes escritos por compañeros de estudio, te garantizas el estar debidamente preparado para tus exámenes. Más de 250,000 resúmenes específicos están a tu disposición. Tus compañeros de estudio saben exactamente donde se encuentran las trampas y cuáles son los elementos claves para tu éxito en esta materia. Con su asistencia, puedes estar bien preparado y así evitar tener que repetir exámenes

Obtén calificaciones más altas

Gracias a los resúmenes escritos por compañeros de estudio especialmente para tu materia y sus módulos, nunca volverás a caer en los trucos cuando vengan en tus exámenes. Sin resúmenes genéricos, solo el contenido específico que tú necesitas para ser un experto para tu examen.

Gana dinero mientras estudias

¿Has escrito montones de resúmenes de lecturas o notas? Gana cientos de libras cada mes vendiendo tu material escrito a tus compañeros de estudios. En 2015, estudiantes ganaron más de £ 500,000 de vender su trabajo a otros estudiantes.

€61,83   15,49  2x  vendido
  • (0)
  Añadir